На 7 ноември 2018 г., сряда, от 11.00 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20),

ще се проведе пресконференция на тема:


ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА И НА
НОРМАТИВНАТА БАЗА В СЕКТОР „ПРАВОСЪДИЕ“ В ПЕРИОДА 2010-2017 Г.

Ще бъдат представени резултатите от две изследвания, проведени в рамките на Проект № BG05SFOP001-3.003-0028-C01 „Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи (ЦЗОЗИ). 

В пресконференцията ще участват:

  1. Николай Димитров - председател на Управителния съвет на ЦЗОЗИ
  2. Адв. Николай Панайотов, член на УС и на екипа по изпълнение на проекта

 За контакт: 

Николай Димитров - тел. 0884 365 707, email: dimitrov@lic.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция