Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

На 18 май 2018 г., петък, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България (член на БСК).

Предстои публикуване на дневния ред на заседанието.