Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

На 18 май 2018 г., петък, в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България (член на БСК).

Предстои публикуване на дневния ред на заседанието.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.