05.10.2018

Българският съюз на оптометристите в подкрепа на децата с увредено зрение

Българският съюз на оптометристите (член на БСК) организира Втора национална конференция „Оптометрия и очно здраве“, на 05.10.2018г., от 13.30, в Аулата на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

По традиция, конференцията се организира с подкрепата и домакинството на СУ "Св. Климент Охридски". Участниците - офталмолози, оптометристи, оптици, специализанти, студенти, отново ще имат възможността да слушат и контактуват с водещи лектори в областта на очното здраве от България, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Израел, Ирландия и Хърватия. Участниците във форума ще имат възможност и за срещи с представители на бизнеса.

Събитието ще даде добри перспективи на очните специалисти. Те ще могат да повишат своите умения и да обменят знания с други специалисти в сферата, така че да се подобри възможността за разширяване на здравната политика в областта на очното здраве.

Дългосрочна цел на форума е да се даде възможност на по-голяма част от населението на България да има равен достъп до здравни услуги в сферата на очното здраве.

Специално внимание ще бъде отделено и на перспективите за работата на Българския съюз на оптометристите с Европейския съвет по оптометрия и оптика /ЕСОО/, в качеството си на пълноправен негов член.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Втора национална конференция „Оптометрия и очно здраве