В интерес на своите членове и бизнеса от Бургаска област, Търговско индустриална камара - Бургас организира семинар - обучение в партньорство с Българска фондова борса /БФБ/, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия /ИАНМСП/, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ на тема: 

„КАПИТАЛОВИЯТ ПАЗАР КАТО ИЗТОЧНИК ЗА БИЗНЕС РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

Дата: 19 юни 2019 год., сряда, от 1500 часа - 1800 часа
Място: гр. Бургас, Гранд хотел „Приморец“, втори етаж

Семинарът е с практическа насоченост към ръководители, специалисти, юристи и представители на мениджърските екипи.

Програмата предвижда обсъждане и дискусия в следните аспекти:

  • Начини, по които може да се ползва капиталовия пазар/БФБ/като източник за финансиране на бизнеса;
  • Какво представлява процесът по листване на фондова борса?
  • Ползи от публичния статут на една компания в национален и международен мащаб;
  • Как може да се получи безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане?

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ:

ИВАН ТАКЕВ - изпълнителен директор на Българска фондова борса /БФБ/

РАДОСЛАВА МАСЛАРСКА - председател на Управителния съвет нахБАЛИП

МАРИЯН СТОЯНОВ - ръководител проект, ИАНМСП         

За участие и допълнителна информация:
Търговско индустриална камара - Бургас
e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com; тел:056/840889; 0889 877 833

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар