Българска стопанска камара има удоволствието да ви покани на пресконференция посветена на възможностите и проблемите в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители. Пресконференцията ще се състои в националния пресклуб на БТА, на 7 юли, вторник, от 11.00 часа.

В пресконференцията ще участват:

Камен Колев, съветник на Председателя на БСК и ръководител на проекта

Ивайло Алексиев,  изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Здравко Георгиев, изп. директор на Софийска енергийна агенция "СОФЕНА"

Пресконференцията се  провежда по проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на  гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и  мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната  ефективност“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция на тема