Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" организират разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна система.

Ще бъдат представени Националната информационна система за енергията от възобновяеми източници и Националната информационна система за енергийна ефективност, включително демонстрация на работата на порталите, предлаганите административни услуги, възможности и ползи от наличните справки. Предвидени са възможност за дискусия и сесия за въпроси и отговори.

Разяснителната среща ще се проведе на 19 февруари 2020 г. (сряда) в сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, град София,
ул. „Сердика“ № 11 от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Поради ограничения брой места в залата, моля да потвърдите участието на максимум 5 (пет) представители на Вашата организация до 12 февруари 2020 г. на имейл: silvia@bia-bg.com.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Програма на срещата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на Националната информационна