Дискусия относно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България ще се проведе на 04.12.2020 г., петък, от 11 часа.

Фокус на дискусията ще бъде втори стълб от Плана – „Зелена България”. Разговор за предизвикателствата пред селското стопанство, за устойчивото управление на природните и енергийните ресурси, което позволява задоволяване на нуждите на обществото и икономиката при съхраняване на околната среда.

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, дискусията ще се проведе онлайн.

Можете да се включите и да задавате своите въпроси след регистрация на следния адрес: https://mp-studio.events/events/zelena-bulgaria

Или да гледате на: https://www.youtube.com/channel/UCkuN11GCwbnPOJGkqwcDAEg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публична дискусия по втория стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Зелена България”