30.05.2023

На 30 май 2023 г. (вторник), от 10.30 часа, в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 49-354-01-6, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Вж. Становище на БСК
  2. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-9, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Вж. Становище на БСК
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 49-354-01-17, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Вж. Становище на БСК
  4. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, внесен от министъра на здравеопазването. Вж. Становище на БСК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС