Дата: 20.06.2019

Автор: БСК

Прочетено: 119

ЮНИ

25 юни:

 • Авансов данък върху доходите за м. май
 • Здравни осигуровки върху доходите, начислени или изплатени през м. май
 • Осигуровки за ДОО и ДЗПО върху доходите, начислени или изплатени през м. май
 • Подаване на декларации образец №1 и образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, и самоосигуряващите се с данните за м. май 2019 г.

30 юни:

 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. май.
 • Плащане на първа вноска (в размер на ½) на данъка върху превозните средства и на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.

 

ЮЛИ

10 юли:

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния м. хазартни игри

15 юли:

 • Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност.
 • Внасяне на месечните авансови вноски за м. юли за корпоративния данък по ЗКПО.
 • Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.
 • VIES-декларация за вътрешнообщностни доставки на територията на друга държава членка за м. юни
 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. юни
 • Справка-декларация по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за м. юни.
 • Данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през м. юни и за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през м. юни.
 • Данни от сервизна фирма на фискални устройства за м. юни.

20 юли:

 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. юни 2019 г. и за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

25 юли:

 • Авансов данък върху доходите, удържан през м. юни
 • Здравни осигуровки върху доходите, начислени или изплатени през м. юни
 • Осигуровки за ДОО и ДЗПО върху доходите, начислени или изплатени през м. юни
 • Подаване на декларации образец №1 и образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, и самоосигуряващите се с данните за м. юни

31 юли:

 • Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на текущата година.
 • Деклариране и внасяне на данъците по ЗДДФЛ за доходи, придобити през второто тримесечие.
 • Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.
 • Деклариране и внасяне на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

 

АВГУСТ

10 август:

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния м. хазартни игри.

14 август

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - м. юли.
 • VIES-декларация за вътрешнообщностни доставки на територията на друга държава членка за м. юли
 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. юли

15 август

 • Внасяне на месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.
 • Данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през м. юли и за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през м. юли.
 • Данни от сервизна фирма на фискални устройства за м. юли.

20 август

 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. юли 2019 г. и за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

25 август:

 • Авансов данък върху доходите, удържан през м. юли
 • Здравни осигуровки върху доходите, начислени или изплатени през м. юли
 • Осигуровки за ДОО и ДЗПО върху доходите, начислени или изплатени през м. юли
 • Подаване на декларации образец №1 и образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, и самоосигуряващите се с данните за м. юли

31 август:

 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юли.

 

СЕПТЕМВРИ

10 септември

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния м. хазартни игри.

14 септгември

 • VIES-декларация за вътреобщностни доставки на територията на друга държава членка за м. август.
 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. август 2019 г.

15 септември

 • Внасяне на месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по ЗКПО.
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - м. август.
 • Данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през м. август и за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през м. август.
 • Данни от сервизна фирма на фискални устройства за м. август.

20 септември:

 • Интрастат декларации - пристигания/изпращания за м. август 2019 г. и за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

25 септември

 • Авансов данък върху доходите, удържан през м. август
 • Здравни осигуровки върху доходите, начислени или изплатени през м. август
 • Осигуровки за ДОО и ДЗПО върху доходите, начислени или изплатени през м. август
 • Подаване на декларации образец №1 и образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, и самоосигуряващите се с данните за м. август

30 септември

 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. август.
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения.
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна декларация за корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването е изтекъл.

 

БИЗНЕС СЪБИТИЯ

24-25 юни, Барселона: 7th World Congress and Expo on Green Energy 

25-28 юни, Варна: Международен енергиен форум 2019 

28 юни- 2 юли, Бургас: 28ма международна конференция “Ecology & Safety” 

28 юни - 7 юли, Албена: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 

28 юни, Пловдив: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ 

30 юни-2 юли, Дъблин: 4th International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials in Energy 

31 юли- 1 август, Амстердам: International Conference on Plant Science 

19-22 август, Мюнхен: The 2nd International Conference on Renewable Energy and Environmental Engineering 

15-13 септември, Хузум: изложение „Husum Wind Energy“ 

22-28 септември, Варна: XXIII Международна школа по Ядрена физика, Неутронна физика и Приложения 

26-28 септември, Берлин: 2nd World Congress on Climate Change 

30 септември, България: Краен срок за записване в кампанията "Гордея се с труда на моите родители" и Базар на професиите - Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН