21.01.2012

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който ръководи проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", получи отличие на наградите „Мениджър човешки ресурси 2011".  

Наградата, която получи Божидар Данев, е за цялостен принос в развитието на човешките ресурси в България и за изпълнението на проекта, финансиран от ОП „РЧР". Номинацията е направена от 100 мениджъри „Човешки ресурси" и 20 неправителствено организации.

От името на Божидар Данев наградата получи Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. Пред гостите на церемонията Томчо Томов представи основните цели на проекта, както и очакваните резултати. Томчо Томов постави акцент върху ползите от изпълнението на проекта върху професионалната общност на човешките ресурси.

Ежегодното присъждане на наградите започва през 2005 г. по инициатива на управителния съвет на фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграция", Национално сдружение на организациите за социални услуги и редколегията на сп. „Човешки ресурси".

Дата: 21.01.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3622