05.04.2012

Българската стопанска камара ще изгради система за оценка на компетенциите на работната сила на браншово, регионално и национално ниво, за да съдейства за решаването на проблемите, свързани със задълбочаващата се диференциация между образователната система и пазара на труда. Това каза по време на представянето на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Представянето бе пред министъра на образованието и обучението на Фландрия, Белгия, Вилфред Бумгард, който е и член на борда на проекта ESCO.

По време на срещата г-н Вилфрид Бумгард заяви, че Българската стопанска камара се движи в правилната посока с реализирането на Информационната система за оценка на компетенциите. Той допълни, че в област Фландрия ситуацията с връзката между образованието и бизнеса е подобна на тази у нас – 46% от младежите са с университетско образование, но най-често в хуманитарни специалности, сред които администрация, психология, икономика, право. И в белгийската област образователният ценз не отговаря на съвременните нужди на бизнес, на когото трябват повече специалисти с т.нар. STEM умения.

Г-н Бумгард одобри подхода на БСК , свързан с подбирането на ключови длъжности от отделните икономически сектори. Според него, прекалено голямото детайлизиране и фрагментацията на длъжностите би довело до появата на непосилно много длъжности, за които да се разработват профили. Така, според Бумгард, няма да е възможно да се следят и осъвременяват изискванията за длъжностите, нито пък да се превеждат на 26-те европейски езици, каквато е политиката на ESCO.

Добър подход е и тълкуванието на БСК на компетенциите като съвкупност от умения и  знания и избора да бъдат разглеждани в заедно. Така се случва и в ЕС, коментира министърът на образованието на Фламандия. Той даде пример с нетолкова добра практика във Великобритания, където уменията и компетенциите се разделят. Според него, така е невъзможна оценката на отделните умения, като например различни «меки» умения. Затова те трябва да се комбинират в по-голяма група или т.нар. «кометентностни клъстери“.

Вилфрид Бумгард препоръча включването на сектора «здравеопазване» в пилотния проект на БСК, тъй като той се развива бързо и в него навлизат нови технологии.

В рамките на срещата изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който също е член на Борда на директорите на проекта ESCO, допълни, че ще се предложат дейности за свързване на българския проект и европейската система.
 

Дата: 05.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3909