01.06.2012

Териториалната инфраструктура на Националната система за оценка на компетенциите вече е завършена с откриването на 10-тия регионален център за оценка на компетенциите в София. Експертите на центъра ще подпомагат подобряването на бизнес средата в област София чрез проучване на потребностите от професионални кадри на пазара на труда за региона. Те ще работят и за въвеждането на оценката на компетенциите на работниците в пилотните предприятия в областта.

Гости на откриването на центъра бяха представители на МОМН, Агенцията по заетостта, синдикатите, академичната общност и експерти по човешки ресурси.

При откриването на центъра ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов представи актуалното състояние на работната сила на територията на столицата и област София-град. Данните показват, че осигурените лица в областта са близо 920 000, а на трудов договор работят  681 864 души. 38 770 са безработните столичани. От тях 21 на сто са висшисти, 31% са със средно образование. Безработните жени са малко над половината от безработните, а младите хора – 21%.  20% от всички безработни жители на града и областта са продължително без работа.

На територията на столицата и областта са регистрирани 24 на сто от всички фирми в България.  Средната годишна работна заплата за региона е 11 000 лева. Най-много работници са заети в производството на хранителни продукти, търговията, компютърната  техника, информационните технологии, транспорта, държавната администрация, образованието и здравеопазването. Столичани работят основно като продавачи, търговци, охранители, касиери, бармани и сервитьори, учители, технически сътрудници, оператори на съоръжения и шофьори.

Проектът на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони си поставя за задача да осъществява ефективни взаимодействия и сътрудничество между държавата, работодателските, синдикалните, браншовите, регионалните и обучителни организации, фирмите и предприятията във връзка с оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони и да съдейства за въвеждането на секторни и корпоративни компетентностни модели. Това ще улесни, както планирането на необходимите за икономиката и държавата кадри, така и ще допринесе за по-ефективната подготовка на служителите.

Първото, което е наложително да се направи, е да се създадат професионални стандарти, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Според него, огромният проблем за България е, че тя е една от малкото държави, в които образованието разработва образователни стандарти, без да има професионални такива. Затова по проекта на БСК ще се създадат професионални стандарти на секторно ниво. Досега са изготвени стандарти на 75 длъжности. Очаква се в края на проекта те да са  500, допълни Томов.
 

Дата: 01.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4131