13.07.2012

Днес, 13 юли 2012 г., се проведе първото заседание на работната група по определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013 г. Членовете на групата бяха информирани, че процесът по договаряне трябва да приключи до 20 август 2012 г., като по този начин неговата продължителност ще бъде много по-малка от предходните години. Причината за тези кратки срокове е, че трябва да бъдат изготвени и внесени в Министерския съвет бюджетът на Националния осигурителен институт – до 3 септември, и Републиканският бюджет – до 5 септември.

До момента Министерството на труда и социалната политика не е представило своите препоръки във връзка с процеса на договаряне, но вероятно това да стане идния понеделник (16 юли). Очаква се работната група да стартира дейност по същество в близките 5-10 дни.

Българската стопанска камара приканва членуващите в нея браншови организации да ускорят процеса по договаряне в съответните браншове с цел спазване на кратките срокове, които тази година са заложени за финализиране на преговорите за МОД на национално ниво. Представителите на БСК в работната група са на разположение на браншовите организации за консултиране относно процеса по договаряне.

БСК ползва възможността да припомни, че в последните си препоръки към България Европейската комисия изрази позиция, че трябва да бъде преразгледана системата за определяне на минималните осигурителни прагове, за да се постигне баланс между необходимостта недекларираният труд да намалее и необходимостта да се гарантира, че наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо.

Дата: 13.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3489