13.09.2012

Представители на различни сфери на българското общество, ангажирани под една или друга форма с проблемите на иновационната политика на страната, се срещнаха на 13 септември 2012 г. в БСК, за да набележат конкретни мерки и стъпки за създаване на реално действаща иновационна стратегия на България.

Идеята за създаването на работна група е на Ричард Смит - изпълнителен директор, CSI (компания, която посредничи между индустрията и изследователските институти в България и съседните страни за партньорство при поръчката и внедряването на научни разработки и иновации), а от страна на БСК, като домакин и организатор на срещата, реализацията на идеята се координира от Георги Шиваров – зам.-председател на камарата.

В срещата участваха представители на бизнеса, научната общност и висши училища. Своите наблюдения за състоянието у нас по отношение насърчаването на иновационната активност, както и конкретни предложения за мерки в тази област, споделиха Георги Чобанов от СУ „Св. Кл. Охридски“, Огнян Траянов от „Технологика“, Бенислав Ванев – бивш изпълнителен директор на ЦНИКА ЕАД, Георги Тодоров и Лидия Гълъбова от ТУ-София, Румен Атанасов – председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Венцислав Славков - управител „Спесима“ ООД, Ричард Смит (CSI) и др.

Целта на тази първа среща бе да се обсъдят възможностите за създаване на проект на Национална иновационна стратегия, в чието разработване да се включат представители на индустриални камари, синдикати, висши училища, научно-развойни организации, Българската академия на науките и др. заинтересовани страни.

По време на срещата зам.-председателят на БСК Георги Шиваров представи работна версия на Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия (2012 г.), който се разработва от екип на БСК в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Дата: 13.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3981