25.09.2012

 

„Вярно ли е, че образованието не е потребност? Вярно ли е, че образованието не е необходим ресурс за успеха? Вярно ли е, че не образованието, а влиянието определя успеха? Вярно ли е, че образците на поведение не са хора с образование?“

С тези няколко въпроса изпълнителният председател на БСК Божидар Данев провокира участниците в конференция "Равен достъп до качествено образование", организирана от Forbes България и "Заедно в час", с подкрепата на Европейската комисия и "Глобул". Форумът се проведе днес, 25 септември 2012 г., в София и се опита да потърси решения за това как да осигурим достъп до качествено образование на всяко българско дете, така че да постигнем устойчивия растеж и конкурентоспособност на икономиката ни.

Специални гост-лектори на събитието бяха представители на Европейската комисия и Световната банка, международните експерти Уенди Коп (директор на глобалната мрежа Teach For All) и Етиен Деноел (старши директор в международната компания McKinsey&Co), министри от настоящото правителство, утвърдени бизнес лидери и иновативни образователни професионалисти.

В изказването си пред участниците във форума изпълнителният председател на БСК Божидар Данев отбеляза, че българската образователна система трябва да търси и „отглежда“ лидери, трябва да прилага все повече модерни иновативни методи и технологични средства за обучение. Според Божидар Данев, между отделните нива на образование има „огнени стени“, които трябва да бъдат разрушени, за да има приемственост и обмен на знания във всички фази от обучението на бъдещите участници на пазара на труда. Като добър пример за „рушене на огнени стени“ г-н Данев посочи т.нар. Класическа гимназия в София, където са привлечени за преподаватели представители на академичната общност и по този начин връзката между средното и висшето образование се поддържа жива и динамична. „Не е случайно, че десетилетия наред възпитаниците на тази гимназия се реализират изключително успешно. Защо не прилагаме този добър опит и в останалите гимназии? Защо продължаваме да поддържаме огнените стени?“, реторично попита Божидар Данев.

„На всички е ясно, че системата на образование е недостатъчно финансирана, но трябва да е ясно и, че ефективността на публичните средства е твърде ниска. Съществува неравнопоставеност на формите на собственост, забавя се въвеждането на съвременни интерактивни форми на обучение, не се осъвременяват методиките на обучение и материалната база, застарява преподавателският състав, липсва връзка между отделните степени на образование, липсва връзка между изучаваните специалности и търсените на пазара на труда умения и компетенции“, каза Божидар Данев. Като пример за неадекватността на търсенето и предлагането на работна сила с определени компетенции, Божидар Данев изтъкна, че завършилите технически университет си намират най-бързо и добре платена работа, а от останалите висшисти само 20% работят по специалността си. В същото време, едва 13,9% от студентите се обучават в специалности от сферата на техническите науки и професии.

 „Училището не трябва да учи, а да ни учи как да се учим. Учителите също трябва да се учат непрекъснато, трябва да търсят нови методи на обучение и нови знания“, каза Божидар Данев. Той обърна специално внимание върху това, че училището е част от една обществена среда, то не е откъснато от медиите, от управлението, от семейството... „Това е една система и трябва да гледаме на образованието именно като на система, а не като на отделни казуси“, каза Б.Данев. Според него, равният достъп до образование не означава уеднаквяване на отношението към отделните учащи – на всеки ученик трябва да се гледа като на индивид със специфични възможности и със специфична необходимост от внимание и развитие.

Божидар Данев призова за въвеждане на система за външно оценяване и на учениците, и на преподавателите, както и за създаване на рейтингова система на гимназиите, на база реализацията на техните възпитаници.

 „Талантливите остават незабелязани, когато се търси изравняване на нивото на образование. В стремежа ни да научим неграмотните да четат и пишат, забравяме да обърнем нужното внимание на грамотните и не работим за тяхното усъвършенстване“, смята Даниела Симидчиева, председател на „Менса-България“ и директор на Центъра за професионално обучение при БСК.

Дата: 25.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 5118