23.11.2012

Днес, 23 ноември 2012 г., в БСК беше учреден Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в областта на информационните технологии. В него влизат 20 компании от бранша на софтуерните разработчици, неправителствени организации като БАСКОМ, синдикатите КТ "Подкрепа" и КНСБ, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националната агенция за професионално образование и обучение, както и на висшите учебни заведения.

Работата на секторното референтно звено по информационните технологии се координира от Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). За председател на съвета бе избран вицепредседателят на БАСКОМ Явор Джонев, а за секторен референт бе избрана Ивона Петкова. В Управителния съвет на СКС „Информационни технологии" влизат представители на работодателите, синдикатите, НАПОО, ВУЗ и новоизбраните председател и референт.

Съветът се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", като част от Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила.

Форумът бе открит от Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камара, а ръководителят на създадения в рамките на проекта Национален център за оценка на компетенциите, Томчо Томов, представи проекта, извършените анализи и проучвания до момента, произтеклите изводи от тях и ползите от въвеждането му за бизнеса, пазара на труда и икономиката на България, като цяло.

Над 30 участници присъстваха на форума, сред които представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, университети, подготвящи кадри за сектора, браншови работодателски и синдикални организации от сектора, както и фирми, в които пилотно ще бъдат въвеждани компетентностни модели за управление на човешките ресурси.

С учредения днес СКС „Информационни технологии" секторните консултативни съвети по проекта стават осемнайсет.

Новият орган ще се стреми да наложи външна сертификация на компетенциите в софтуерния бранш, защото не е тайна, че дипломите, издавани от университетите в страната, са силно девалвирали от гледна точка на качеството, необходимо в сектора, коментира Явор Джонев. Следващата стъпка е да бъдат избрани 20 оценители, които ще изготвят модел на необходимите компетенции за специалистите в софтуерния сектор. Идеята е той да важи не само за компаниите при техния подбор и обучение на кадри, но и да послужи и на образователната система при подготовката на ИТ професионалисти. Вече са изградени първоначални версии на модела.

"Ако вземем всички мерки сега, ние ще имаме индустрия, която след десет години ще е сравнима с туристическия сектор в момента, но ще прибавя много по-голяма добавена стойност към реализирания продукт или услуга", коментира Джонев. Той допълни, че софтуерния бранш може да стане структуроопределящ в българската икономика, и то в рамките на едно десетилетие.

Идеята е да се изготви дългосрочна стратегия за развитието на кадрите, а не да се покрият моментните нужди на софтуерните компании. Това е едно от предизвикателствата на новообразуваната структура – да успее да разграничи временните кадрови нужди от професионални компетенции, които ще играят ключова роля и след десет години. Сами по себе си тези действия обаче няма да са достатъчни за скоростното развитие на софтуерната индустрия, допълни Джонев. Според него са необходими инвестиции в развитието на системи за иновации и наука, познания в маркетинга и връзки с чужди пазари, защото ИТ продуктите намират приложение в целия свят.

Софтуерната индустрия в България отчита растеж през последните две години. Приходите от софтуерни продукти и услуги са нараснали с 6% през 2011 г. спрямо предходната, показва годишното изследване "Барометър на българската ИТ индустрия" на БАСКОМ, направено в партньорство с консултантската компания GOPA Consultants и представено през октомври. За сметка на това от бранша нееднократно посочват, че липсата на квалифицирани кадри действа като спирачка на растежа. Броят на заетите в сектора се увеличава с около 10% на година, а подобна е тенденцията и при средната работна заплата – за 2011 г. тя достига 2388 лв. на месец, или с 9% повече спрямо предходната година.

Дата: 23.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4478