Дата: 14.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2363

Днес, 14 март 2013 г., в БСК се състоя поредната дискусионна среща, посветена на формирането на съвременна продуктова политика за партньорства. Срещата бе инициирана от браншови организации от туризма и хранителната и питейната индустрия, членуващи в БСК.

В работната дискусия взеха участие председатели и изпълнителни директори на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Асоциацията на месопреработвателите в България, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Съюза на пивоварите в България, Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители, Българската туристическа камара, Националната камара за мода в България и Асоциацията за екологичен инженеринг.

Подробно бяха разгледани възможностите за обединяване на усилията на браншовите организации при създаване на комплексни продукти и услуги, представящи българските производители на родния и европейския туристически пазари.

Бяха обсъдени и приети конкретни решения за последващи практически стъпки и разработване на инвестиционни проекти в различни региони на България, както и представянето на разработената концепция за нови комплексни туристически услуги на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

В работните дискусии участваха главният секретар на БСК – г-н Петър Денев, както и експерти от камарата.