Дата: 15.04.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2606

Днес, 15 април 2013 година в Българска стопанска камара се състоя работна среща по актуални проблеми в областта на културата и сценичните изкуства в България.

В срещата участваха изпълнителният председател на БСК г-н Божидар Данев и представители на ръководството на Българската асоциация на работодателите в областта на културата в лицето на нейния председател Атанас Попдимитров и изпълнителия секретар Момчил Георгиев.

Основният акцент в дискусията бе поставен върху възможността от по-тясно сътрудничество в областта на законодателството и усъвършенстването на нормативната база в областта на културата, развитието на социалния диалог, предприемането на съвместни инициативи с оглед разширяването на достъпа на млади хора до култура и др.

Особено внимание бе поставено върху възможността да се координират действията при участието на БСК и БАРОК в европейски проекти и проучването на европейските стандарти и добри практики за прилагането на компетентностния подход при усъвършенстването на професионалните качества на заетите в културата мениджъри и специалисти.

Набелязани бяха конкретни практически действия в посочените области, които да бъдат предприети до края на тази година.