Дата: 24.04.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2766

На 23 април, във Враца, в залата на регионалния инспекторат по образование, се проведе регионален работен семинар по проблемите на взаимното признаване на кредити в средното професионално образование в страните от ЕС /ЕCVET/. Организатори на събитието бяха Центърът за развитие на човешките ресурси – София и Индустриална стопанска асоциация – Враца.

Над 20 представители на работодателски организации, фирми, професионални училища, както и експерти по професионално образование и образование на възрастни от област Враца, Видин и Плевен, взеха участие в работните дискусии по проблемите на въвеждането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование. В обсъжданията се включиха и национални съветници по въвеждането на системата ECVET в България.

На основата на обменената информация и натрупания опит, както от работодателите, така и от професионалните училища от област Враца, Видин и Плевен, бе предложено на организаторите на събитието да продължат популяризирането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на националната квалификационна рамка.