Дата: 12.06.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2546

Проект на пакет с предложения за промени в нормативната уредба внесе неофициално Българската стопанска камара на вниманието на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков, по време на инициирана от него среща с представителите на работодателските организации, на 12 юни 2013 г. Предложенията са в процес на съгласуване с членовете на БСК, като финалният им вариант ще бъде внесен официално в деловодството на парламента до края на м. юни.

БСК беше представена по време на срещата от изпълнителния председател Божидар Данев.

В срещата участва и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Освен необходимостта от подобряване на бизнес средата в България чрез промени в законодателството, беше обсъдена и възможността за възобновяване на социалния диалог в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.