Дата: 26.07.2013

Източник: МИЕ/БСК

Прочетено: 2747

Заместник-председателят на БСК Георги Шиваров ще участва днес, 26 юли 2013 г., в заседание на Националния съвет по иновации, по покана на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Заседанието ще се проведе от 14.30 часа, в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, на ул. Триадица 8.

Участниците в заседанието обсъждат координациония механизъм за формиране и провеждане на научната и иновационна политика, както и проекта на Стратегически цели и приоритети на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020“.

***

вж. Доклад за Стратегията за интелигентна специализация - Световна Банка, както и други материали във връзка с разработването на стратегията.