Дата: 05.02.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3097

На 4 февруари се проведе поредната дискусионна среща “На чаша кафе в Българска стопанска камара”. Тема на дискусията бе внедряването на ВЕИ за собствени нужди на предприятията и населението като конкретна възможност за реиндустриализация на българската икономика.

С презентации по темата се включиха г-н Кирил Желязков, главен директор в БСК, - „Микроенергетиката – безпътица или алтернатива“, г-н Димитър Баев, главен консултант на БСК по използване на ВЕИ в индустрията – „Изводи от практиката на реализиране на проекти за инсталиране на собствени енергийни източници от бизнеса и общините“ и г-н Михаел Делийски, председател на Асоциация за екологичен инженеринг – „Промяната в нормативната и законовата уредба – жизнено необходима“

В дискусията по темата, водена от г-н Бранимир Ханджиев – главен директор "Международни организации и програми" в БСК, участваха браншови организации, фирми, реализирали проекти за използване на „зелена енергия“ за собствени нужди, обучаващи и консултантски организации.

По време на дискусията бяха представени резултатите от проекта на  БСК, съвместно с чуждестранни партньори,  насочен към популяризиране на „добри практики“ при използване на ВЕИ за собствени нужди от предприятия и общини. Акцентът бе поставен върху необходимостта от  предприемане на законодателни инициативи в посока на преодоляване досегашните противоречия и проблеми при използването на ВЕИ. Участниците в дискусията се обединиха около нуждата за подобряването на бизнес средата и създаването на съвременна законова и нормативна уредба  за използването на нови технологични решения в енергетиката като неотделим компонент от  реиндустриализация на българската икономика.

Конкретни становища и предложения в дискусията представиха  г-н Камен Колев – заместник председател на БСК, г-н Петър Денев – главен секретар на БСК, г-н Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и г-н Рамадан Аталай – председател на комисията по енергетика в Народното събрание  

Участниците в работната среща единодушно предложиха на експертите от Асоциацията за екологичен инженеринг да обобщят консолидираните предложения на браншовите организации за конкретни законодателни инициативи, които да се предоставят на вниманието на комисиите в Народното събрание.