10.06.2014

Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара и изпълнителен директор на „Овергаз ИНК“ е номиниран в конкурса за награди „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Номинациите в инициативата са определени чрез отворена обществена анкета, която е проведена през месец май 2014 г.

Сашо Дончев е номиниран за активната си обществена позиция в подкрепа на лоялната конкуренция, облекчаването на административните прегради пред бизнеса и антикорупционна прозрачност. В мотивите си от АИКБ посочват, че Сашо Дончев е предприемач с активна обществена позиция и утвърден лидер при формирането на общественото мнение. Радетел на свободния пазар и свободния избор, лоялната конкуренция и социалната отговорност. Той изразява активна позиция против всякакви форми на проявление на неформална икономика и захранващата я със сиви средства корупция.

„Овергаз Холдинг“ АД, чийто изпълнителен директор е Сашо Дончев, е сред най-големите данъкоплатци в страната. Въпреки строгите мониторинги, компанията не е уличавана в лоши практики, а напротив – сама инициира проверки на Европейската комисия срещу злоупотреба с господстващо положение и неспазване на конкурентните правила от страна на държавни компании в преноса и продажбата на природен газ.

От АИКБ посочват, че Сашо Дончев активно участва в дискусии, конференции и форуми с икономическа и образователна насоченост по теми, свързани с насърчаване на предприемаческата активност в България, законодателни инициативи за облекчаване на бизнеса и преструктуриране на образователната система за въвеждане на дуалното обучение.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе през на 24 юни 2014 г.. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“.

Дата: 10.06.2014

Източник: БСК/АИКБ

Прочетено: 2334