03.08.2007

НАП оповести първите резултатите от извършените проверки по нередности, изпратени от граждани на интернет-портала nasvetlo.net

Националната агенция за приходите извърши проверки по сигнали от граждани, постъпили на интернет сайта на инициативата „На светло”, на лица и обекти, за които са посочени данни за извършени нарушения на данъчното и осигурителното законодателство.

В резултат на разпоредените действия са проверени 30 бр. търговски дружества или лица, осъществяващи дейност като еднолични търговци, както е осъществен и физически контрол на общо 32 търговски обекта. При контролните действия, проверяващите органи по приходите са установили 24 броя нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, в това число:

- 15 бр. за неиздаване на касови бележки и за установени други нарушения на Наредба № Н-18/29-12-2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
- 8 бр. за установени нарушения на Кодекса за социално осигуряване и на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се при тях лица;
- 1 бр. за нарушение на ДОПК.

Във връзка с установени при проверките несъответствия на данни или нарушения на данъчно-осигурителното законодателство е извършена селекция за установяване на наличие или липса на основание за образуване на ревизионно производство на 9 задължени лица.

Дата: 03.08.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4089