Дата: 18.11.2011

Източник: Р. Фокус

Прочетено: 3348

Камен Колев, зам.-председател на Българска стопанска камара, в интервю за Радио "Фокус"

Водещ: Г-н Колев, какво мислите за предложеното увеличаване на пенсионната възраст с една година от 2012?

Камен Колев: Налице е един сериозен дефицит с около 300 милиона лева. Ако допълним към това, че държавата ни дава над 50% от парите за пенсии, вижда се, каква е картината. Пенсиите са ниски и то много ниски и в същото време виждате има и задълбочаващи се демографски проблеми. Загуба на 320 000 работни места в икономиката в резултат на кризата. Не е без значение и високата степен на сива икономика. Тоест, необходимо е едно комплексно оздравяване на пенсионната система. Пенсионната система отдавна се е превърнала от пенсионна в социална система и пенсията не зависи от това, колко се внася и тя отдавна не е атрактивна. Хората предпочитат да държат парите си в депозити, които се увеличават, вместо в пенсионното осигуряване. Така, че мерките трябва да бъдат комплексни за оздравяване на пенсионната система и е задължително, като част от тези мерки повишаването, както на възрастта, така и на осигурителния стаж.Стопанската камара преди година и половина, когато се прие последната стратегия за пенсионна реформа настояваше именно за това едновременно да се повишават, но забележете, на по-малки стъпки. Предлагахме тогава на три месеца както осигурителния стаж, така и пенсионната възраст. Това не се прие, отложи се повишаването на пенсионната възраст за 2021 година. 

Водещ: Сега ще се направи, всъщност, една по-голяма стъпка?

Камен Колев: Сега ще се направи по-голям скок, който е по-чувствителен и виждате, че се създава определено социално напрежение. За тази година, година и половина, откакто се прие последното виждане и вариант за пенсионна реформа се случиха някои негативни явления и в световен мащаб. За този период имаме допълнително 130 000 безработни, които в последното виждане за пенсионна реформа не бяха отчетени. Имаме задълбочаваща се криза, проблемът с Гърция и с другите страни. Или трябва да вдигаме възрастта и стажа, или другият вариант е да замразим пенсиите, които и без това не са осъвременявани дълго време, а са и ниски. Даже и това не е сигурно. Няма да може да изплащаме и тези пенсии. Така че вариантът с вдигането, както на пенсионната възраст, така и на стажа е абсолютно задължително, но, разбира се, то няма да е достатъчно. То няма да оздрави системата. За това има и други мерки, които обезателно трябва да се предприемат. 

Водещ: Да, с такива мерки излязохте и вие от Българската стопанска камара. Девет мерки за укрепване на пенсионната система предлагате, какви са те?

Камен Колев: На първо място това е преразглеждане на системата за ранно пенсиониране. Има прекалено много сектори, които ползват тази привилегия. Ние не заставаме срещу тази привилегия. Ние казваме, че има прекалено много незаслужили тази привилегия хора в системите на МВР, в отбраната, в ДАНС и т.н., които ползват това ранно пенсиониране. Нека тази привилегия да важи за тези, които са на терен, които всъщност с риска на своята дейност, на своята ежедневна служба или работа си изработват тази пенсия, тази привилегия за ранно пенсиониране. Но тези, които не са на терен, както казват специалистите, незаслужено, според нас, се ползват от тази привилегия. Трябва да се преразгледа, трябва да се изчисти системата за ранно пенсиониране. Оттам ще дойде спестяване на значителен ресурс. Трябва да се преразгледат също и инвалидните пенсии. 420 000 инвалидни пенсии има в момента, което е изключително много. Нашите оценки показват, че поне половината от тях не са реални. Тоест, половината от тях са получени чрез подкуп. Това отнема около милиард и сто милиона лева на пенсионната система. 

Водещ: Сериозна сума. 

Камен Колев: Пенсионната система по принцип трябва да се изчисти от тези социални функции за обезщетения, за социално подпомагане и да се види това, което влиза като осигуряване за пенсии. Всъщност, какво може да осигури и тогава вече да се правят разчетите. Останалите социални функции трябва да се изведат от тази система, тъй като те замъгляват, правят непрозрачна системата. Не става ясно, кой, колко внася и какво ползва. Вярно е, че държавното обществено осигуряване трябва да е солидарно, но това не означава, че трябва да има неравнопоставеност. Такова е налице. Ние сега вдигайки стажа, възрастта, всъщност, ние наказваме коректните. Тези, които са внасяли дълго време осигуровки върху истинските си заплати за сметка на тези "свещени крави". 
Свикнали сме с тези привилегии и не ги преразглеждаме от дълго време. 

Водещ: Една от основните критики на това предложение за реформиране е, че не е това пътят. Пътят е по-скоро събираемостта на вноските, справянето със сивата икономика, но какъв е начинът да се случи справянето със сивата икономика, за което говорим почти от началото на прехода?

Камен Колев: Така е. Сивата икономика е значителна, особено в пазара на труда. Става въпрос за трудовите отношения. В много сектори тя надхвърля 50%, даже 60%, което е двойно повече от общоприетото, което експертите определят като процент на сивата икономика около 30%. Въпреки че в останалите страни е под 15%, даже 10-12%. Тук вече трябва да задействат тези икономически мерки, които през последната година поне нормативно бяха приети. Това са достъпът на НАП до кредитните досиета на длъжници, които тя ревизира. Да се види откъде идват средствата за погасяване на кредити, в случай, че не се декларират никакви доходи пред данъчните. Това е ограничаване на разплащането в брой. Това е свързването преди всичко на касовите апарати с данъчните. Ние настояваме да се разшири този обсег. Има положителни сигнали в събираемостта. Прилагането на тези методи за принципа на аналога, както при данъчните плащания. Да се разшири към осигурителните плащания. Тоест, един комплекс от мерки, които да повишат прозрачността, а оттам и събираемостта. Това са чисто икономически мерки. Голяма част от тях още миналата година даже и в началото на тази година минаха през парламента. Очакваме те да доведат до положителни резултати. 

Водещ: И в края на разговора ни бих искала да Ви попитам, доколко е важно, как се осъществява реформата, как се предлага? Доколко е важно да има достатъчно широка публична дискусия преди да се направи предложението?

Камен Колев: Ние при последния вариант на стратегия за пенсионна реформа, спомняте си горе долу около година дискутирахме. Тук трябва да се каже, че няма решения, които до удовлетворяват всички. Ясно е, че тези решения трябва да удовлетворяват мнозинството. Ясно е, че за да имаме по-високи пенсии трябва да предприемаме непопулярни мерки и реформи, като вдигане на стажа и възрастта. Ако искаме да не ги вдигаме и да не събуждаме това социално напрежение, виждате, проблемът е, че пенсиите не можем да ги мръднем, включително и най-ниските. Съществува опасност и тези пенсии, които в момента се изплащат и те да не се осигурят от системата. Въпрос на преценка е докъде, с какви стъпки трябва да стане това. Иначе, няма спор, че в тези направления трябва да се върви и то част по-скоро, а не да се отлагат за 2021 година. Виждате, как се мени ситуацията и демографската и икономическата обстановка в Европа. Това, което беше преди година, година и половина почни няма никаква валидност към момента. Разбира се в момента започна тази разгорещена дискусия. Много "за" и "против". Ние скоро я минахме тази дискусия. Общо взето ясни са позициите, но фактите говорят, че трябва да се предприеме нещо в тази посока. Дефицитът нараства. Виждаме участието на държавата в една система, която ние наричаме пенсионна. В същото време тя няма почти никаква самостоятелност, автономност и нещата там вървят зле. Държавата все повече и повече участва и се губи смисълът на пенсионно осигурителна система и не бива да се чака. От 2012 година трябва да започне по-сериозна реформа