Дата: 27.08.2015

Източник: Информационна агенция "Фокус"

Прочетено: 1619

Мариана Кукушева, председател на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с данък „вредни храни”.


Фокус: Г-жо Кукушева, голям брой фирми от хранително-вкусовата промишленост се обявиха против данък вредни храни, тъй като според тях налогът ще доведе до фалити на фирми, съкращения на служителите или увеличаване на цените на продукцията с минимум 10%. Каква е позицията на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите?

Мариана Кукушева: Нашата позиция е категорична и окончателна. Твърдо отхвърляме желанието, на което и да е министерство, да налага допълнителни данъци и тежести върху и без това бедстващата хранително-вкусовата промишленост в България. Опитът на държавата да определя полезни и вредни храни е повече от смешен, абсурден и деспотичен. Според нас това е една акция, чийто текст и мотив, да напълним част от липсващите милиони в здравната каса, няма да се случи. Дефицитът ще остане и дори ще се увеличи, защото когато един бизнес не е в състояние да плаща задълженията си към държавата, той не изчезва, а просто минава в сивото пространство на икономиката. България е в едно от челните места за наличие на сива икономика според една последна класация на ЕС. В момента е виден дефицитът в държавния бюджет, който не е малък. Неслучайно текат акции „Не на контрабандата”. Ние ще оповестим една акция, свързана с производство на хлебни, тестени и сладкарски изделия в края на месец септември, тогава, когато нормално започва учебна година и целият цикъл на годината. С оглед на всичко, има европейски регламенти и европейско законодателство, което определя рискът за човешкото здраве при наличието на определени съставки в дадена храна. Идеята да се въвежда този данък е повече от смешна. Що се отнася до това дали данъкът може да бъде акцизен, има специална наредба и европейски регламент за акцизните стоки, в който не влиза абсолютно никаква храна, произвеждана и третирана, както заместник-министър Персенски се изказа. Още повече, че когато един законопроект се изработва, изискването на Европа е категорично, че трябва да участват браншовите организации, които са представители на съответния сектор, за който се отнася определено законодателство. С нас никога, под никаква легална и закономерна форма, не са обсъждани каквито и да било промени в законодателството.

Фокус: През септември се очаква да излезе и проектозакона за вредните храни.

Мариана Кукушева: Няма как да излезе готова форма на един законопроект, при разработването, на който ние не сме взели участие. Ако г-н Персенски е написал някакъв свой труд, който е нарекъл законопроект, това е негов проблем.

Фокус: Възможно ли е данъкът наистина да доведе до фалити на фирми?

Мариана Кукушева: Категорично. Когато едни данъци за бизнеса не са възможни, за да не се случи пълен икономически срив в живота на една фирма, тя преустановява дейности минава в сивата икономика. Това е една форма, която много добре работи, защото в България са създадени отлични условия за развитие на сивия сектор. Въпросът е, че той донякъде е удобен – хората не са на улицата, имат пари в джоба си, покриват някакви сметки. Сивият сектор обаче е много неудобен, когато започнем да говорим за публични финанси, защото държавният бюджет се пълни не от сивия сектор, а от белия. Сега в края на годината, обикновено към септември месец, зяпват едни огромни дупки, недостиг на средства и тогава става страшно. Започваме да се чудим как да пълним и намаляваме дефицита. Няма успешна формула в света, увеличавайки данъци, да повишим събираемостта им и да подобрим бизнес средата. Няма такава формула. Както виждате желанието на Гърция на кредиторите й да увеличат данъците, доведе до правителствена и парламентарна криза. Очакванията не са розови. Говорим за политика за увеличаване на данъците, която произтича от задължения към кредиторите.

Фокус: Какъв процент от предлаганите от вашите браншови фирми стоки могат да бъдат обложени с такъв данък?

Мариана Кукушева: Нямам никакви притеснения. В хлебопроизводство и сладкарство такива вредни храни нито се произвеждат, нито съществуват. Абсолютно ангажирани сме обаче по темата, защото сме силна браншова организация и сме в първоосновата на човешкото хранене и живот – хлябът. Второ, категорично сме против опита на държавата да диктува, каквито и да било условия и ред за определяне на вредност на дадена храна. Европейското законодателство е определило регламент 11/69, който категорично казва: „пишете всички съставки на опаковката, етикета или придружителен документ, когато се продава в насипно състояние”. Потребителят трябва да прочете и да прецени вреди ли по някакъв начин някоя от съставките за неговото здраве, поставя ли здравето си в риск, ако потребява прекомерно и т.н.

Фокус: Вие обяснихте, какви ще бъдат резултатите за фирмите при евентуално въвеждане на този данък. Какви обаче са очакваните ефекти за потребителите след въвеждането му?

Мариана Кукушева: Всеки опит да се покачват данъци, цени на консумативи, цени на енергията, води категорично до шок на пазара и покачване на цените. В този смисъл потребителят само губи. Започва да тече манипулация на пазара, а обикновено тя се поражда от медийни акции на необмислени политики.