31.05.2014

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“. 

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика, през 2009 г. АИКБ стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни.

Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.

Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена анкета, която стартира днес. Предложения могат да се изпращат в срок до 31.05.2014 г. на електронна поща v.radeva@bica-bg.org.

Номинациите ще бъдат публично обявени в началото на месец юни.

Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:

  • За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата;
  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция;
  • За медиите.

Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония през месец юни.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България и ръководството на АИКБ е убедено, че конкурсът ще предизвика заслужен обществен и медиен интерес. Събитието ще популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първи национален конкурс за Награди „Икономика на светло“