11.06.2014

„В условията на днешната икономика на знанието това, което печелите, зависи от това, което научавате.“ Думите са на Бил Клинтън. Само спомен за 60-те години на миналия век, когато завършвайки висше образование, човек можеше да разчита цял живот на наученото. Без да се налага да го опреснява поне 20-25 години. Днес знанията остаряват по-бързо от хората. Темпото е такова, че една ли не щом човек вземе дипломата си от ВУЗ, трябва да е готов за допълнително обучение и квалификация. Докато излезе от университета, нещата вече са се променили.

Пилотно проучване на БСК показва, че най-бързо остаряват знанията (професионалните компетенции) на специалистите в сектора на информационните технологии – за около 4 години. Следват го инженерите в производството (електроника, автоматизация, механика) – 7 години, финансовите специалисти и счетоводителите – 9-10 години. Пробойни в познанията се появяват най-вече във връзка с възникващите всяка година нови технологии,  промени в нормативната уредба и в промени в стандартите за качество. БСК коментира, че наемането е все повече покупка на знание, а не часове работно време. Иновациите стават много по-важни от масовото производство.

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В-К "ПРЕСА"

 

Дата: 11.06.2014

Източник: в-к "Преса"/BIA

Прочетено: 4023