Дата: 02.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1534

На 29 и 30 януари 2015 година в Смолян се проведе работна среща по Проект „ТРАНСНАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ TRIGGER – B3.32.01.

Организатори бяха Българска стопанска камара и нейните регионални структури в Смолян. Присъстваха над 50 млади висшисти от Смолян и 8 млади предприемачи от Гърция. Целта на работната среща бе да се представят пред младите хора възможните полета за стартиране на собствен бизнес. 

Особено внимание в дискусиите се отдели на проблемите на формулирането на идеята, разработването на бизнес плановете, възможностите за създаване на партньорства и екипи от съмишленици от Гърция и България.

Обсъдени бяха възможните полета за бизнес идеите – хранителната и питейната индустрия, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, използването на отпадъците за производство на енергия, информационните технологии и др. Особено ползотворна бе дискусията на участниците с областния управител на Смолян – г-н Недялко Славов, на която се очертаха инициативите в подкрепа на младите предприемачи, както и възможните дейности в интерес на местния бизнес и административното ръководство.

Офисът на Проекта в Смолян ще предоставя комплексни консултантски услуги  в подкрепа на всички местни предприемачи, които имат интерес от това, от началото на месец февруари тази година.