Дата: 03.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1508

Осем фирми, опериращи в сферата на частната охранителна дейност, учредиха днес, 3 февруари 2015 г., Индустриален клъстер „Сигурност“.

Учредителите приеха Устав и избраха ръководни органи на сдружението.

За председател на новата организация беше избран Александър Иванов („Бюро за охрана и сигурност ИТ“ ЕООД), а за изпълнителен директор – Татяна Иванова.

ИК „Сигурност“ си поставя за цел:

  • Създаване на ефективни междуотраслови връзки чрез сътрудничеството на дружества от различни икономически сектори, неправителствени организации, изследователски и образователни организации и др.;
  • Повишаване на авторитета на професионалистите в сферата на частните услуги за сигурност;
  • Удовлетвореност на клиентите от предлаганите услуги;
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на иновации и полезни модели, както и чрез съвместни инициативи с научни организации;
  • Насърчаване и подпомагане развитието на МСП в сектора;
  • Разкриване и поддържане на качествени работни места.

 

За контакт:

Татяна Иванова, тел. 0888 54 77 89
tatyanaivanov09@gmail.com

 

СНИМКИ