Дата: 24.03.2015

Източник: БНР/BNR

Прочетено: 2402

Населението на Централна Европа и балтийските страни застарява по-бързо и се смалява в сравнение със старите страни-членки на Европейския съюз. Това показват данни от изследване на Световната банка „Застаряващата Европа”. В България тези процеси са с най-лоши показатели. По официални данни на Националния статистически институт, населението на България намалява с 5 души на час или с над 45 хиляди на година – толкова, колкото са жителите на един средно голям град в страната.

Обяснението е просто. Смъртността е най-високата в ЕС и шестата в света, според годишния доклад "Световна книга на фактите" на ЦРУ от март 2014, раждаемостта е изключително ниска, емиграцията е огромна. Но за всички тези тъжни факти има причини и основната е слаборазвитата икономика и закономерно съпътстващата я масова бедност и лоши условия на живот.

Преди 25-30 години българите почти стигнаха 9 млн., сега вече са около 7 милиона, а според прогнозите на Евросъюза към 2050 г. ще са малко над 5,7 млн. души, ако спешно не се вземат драстични мерки.

Колкото и просто да изглежда на пръв поглед обяснението за надвисналата над страната демографска катастрофа, толкова сложни и почти невъзможни за решаване изглеждат проблемите, които предизвикват тази драматична ситуация. Защото са свързани както със социалната, културната и икономическа политика, така и с етнически и религиозни напрежения, с геополитически интереси, с климатичните промени и с още какво ли не. С две думи казано – с условията на живот. Когато се раждаш в мизерия, когато израстваш полуграмотен и без каквато и да е култура, когато започнеш да си търсиш работа без всякаква квалификация и трудови умения, когато колкото и да работиш, получаваш заплата, която едва стига да си платиш електричеството, водата и жизнено необходимата, но със съмнителни качества, храна, никой не се и замисля дори за наследници, които да живеят още по-лошо и от него. И затова броят на новородените българчета постоянно намалява – от около 120 хиляди годишно по времето на тоталитаризма до 60 хиляди в наши дни, което ни нарежда на 210-то място в света. Раждаемостта в развитите държави по света навсякъде намалява и населението старее. Но малко са страните, в които за някакви си двайсетина години бебетата са намалели двойно.

Младите, енергичните, образованите, амбициозните и квалифицираните българи пък не намират условия и перспективи за житейска и професионална реализация в най-бедната и слабо развита страна в Европейския съюз и търсят своето лично щастие в чужбина. Някои твърдят, че те са над 1,5 млн. А именно тази социална група е с най-големия икономически потенциал и възможности, това са хората, които градят живота си, семейството си, кариерата си и материалното си благосъстояние. Тях обаче ги няма в България, те работят в полза на други икономики.