Дата: 22.04.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2200

СНИМКИ

На 20 и 21 април 2015 г., в град Кърджали се проведе двудневен форум за млади предприемачи "Открита лаборатория“ в рамките на проект TRIGGER, изпълняван от БСК в партньорство с организации и институции от България, Македония и Гърция.

Във форума участваха представители на Министерство на икономиката, Българска стопанска камара, председателят на УС на Стопанка камара Кърджали - Альоша Синабов, председателят на УС на Стапанска камара Смолян - Иво Царев,  предприемачи от двата града, представители на образователните институции, млади висшисти, включени в обучението за насърчаване на предприемачеството и партньори по проекта от Гърция.

По време на първия ден бяха представени възможности за финансиране идеите на младите предприемачите от банкови експерти. Бяха обсъдени рисковете и предимствата на кредитите за стартиране на собствен бизнес.

Д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара, представи профила на успешния предприемач. Очертава се нова вълна от предприемачи със свободен дух, ясен стратегически поглед, активни позия в обществото и генератори на енергия. “Успешните предприемачи не спират да се образоват, дори когато са завършили дадена образователна степен. Съвременният предприемач е техничар – изобретява, развива и продава. Той умее да използва и преразпределя ресурсите, с които разполага”, сподели д-р Томов по време на дискусията.

Д-р Кирил Желязков, главен директор "Браншови организации" в БСК, представи възможностите на сектор „Мехатроника и автоматизация“ за реализиране идеите на младите предприемачи. Много компании приветстват електронната търговия, защото разбират, че тя е начин за повишаване на производителността, предлага нови и оригинални услуги и увеличава качеството на бизнеса им. Компаниите, които имат успех в е-бизнеса, разбират, че това с съвършено различен начин за правене на бизнес, а не просто нов инструмент, който отговаря на старите модели. При е-бизнеса традиционните физически дейности се заместват от електронни взаимодействия, като традиционните производствени вериги се разширяват във виртуални вериги за добавяне на стойност.

В момента електронната търговия променя средата в региона - процес, който вече се е случил в Западна Европа. Тя се оформя като допълнителен канал за пазаруване, който позволява на потребителите да научат за повече продукти и да сравнят цените, преди да извършат покупка.

“Онлайн пазаруването в България  изостава от това в ЕС и за изравняването на резултата ще са нужни години и хора с предприемачески дух, които да предвиждат промените на пазара. Като нова перспектива за правене на бизнес се очертават биохраните и децентрализирана енергетика”, отбеляза д-р Желязков.

По време на форума бяха представени и две от най-добрите иновативни идеи на млади висшисти, включени в обучението за насърчаване на предприемачеството в региона.

Вторият ден на семинара бе посветен на партньорите по Проекта от Гърция. Те представиха отчет за свършените към момента ангажименти и план за бъдещи дейности в рамките на двустранното партньорсво с България.

Двете страни се договориха да продължат своя диалог и съвместно  да работят по финализиране на проекта.