Дата: 27.05.2015

Източник: ЕК

Прочетено: 908

Европейската комисията предложи днес бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро, с които да се подкрепи възстановяването на европейската икономика и да се съдейства за подобряването на живота на хората в Европа и извън нея. Средствата ще бъдат инвестирани за увеличаване на иновациите, създаване на работни места, подпомагане на сближаването между държавите членки и между регионите, по-ефективно управление на миграцията и по-нататъшно укрепване на ролята на ЕС като фактор от световно значение.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси, заяви: „В съвременната икономика е по-важно от всякога парите на данъкоплатците да се използват разумно. Бюджетът за 2016 г. подкрепя икономическото възстановяване чрез инвестиции за растеж и нови работни места и помага за справяне с външните предизвикателства, например миграцията. Отговаряме на най-неотложните нужди на Европа и се стремим към най-добрите възможни резултати“.

За повече информация вижте прикачения файл.