Дата: 22.07.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1912

На пресконференция днес, 22 юли 2015 г., Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) представи нелоялните практики и липсата на прозрачност при събирането на екотакси за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.

Поводът за пресконференцията е писмото, което АРИ изпраща преди месец до министрите на икономиката и на околната среда, до вицепремиера Томислав Дончев и до парламентарната комисия по околна среда.

В писмото на Асоциацията е отбелязано, че в България се плаща необосновано най-високата екотакса в ЕС, липсва прозрачност, проследимост и обществен контрол, съществуват предприятия с господстващо пазарно положение – една организация притежава над 80% пазарен дял. С изкривяването на конкуренцията се нарушава европейското законодателство и се създават предпоставки за картел и корупция в бранша.

В пресконференцията участваха: Димитър Бранков - зам.-председател на БСК  и Явор Божанков – зам.-председател на АРИ.

Моля вижте прикаченото по-долу писмо!

вж. СНИМКИ