Дата: 05.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1939

Явор Божанков бе избран за председател на Управителния съвет на Асоциация на рециклиращата индустрия  (член на БСК) на проведеното на 29 септември 2016 г. Общо събрание на организацията.

Новият председател е сред основателите на АРИ през 2011 г. и оттогава заема активно поста на зам.-председател. Г-н Божанков е управител на фирма Крис – Р ЕООД - еднo от първите рециклиращи дружества в България, основанo през 1990 г.

Новоизбраният председател на АРИ притежава юридическо образование и е носител на наградата „Достойните българи“, присъдена от БНТ,  24 Часа и Мобилтел АД през 2014 г., носител на „Бяла лястовица 2014 г.“, носител на награда „Ряховски камъни 2014" на община Горна Оряховица.

На провелото се Общо събрание за заместник-председатели на УС бе избрани г-н Иво Георгиев, досегашен председател и управител на Ивонс Метал ЕООД.

Останалите членове на  УС на АРИ са:

Михаил Михайлов, Феникс Инверс ООД;

Храйр Вахрам, Медбул ЕООД;

Теодоси Теодосиев, Максима 2008 ООД;

Юлиан Атанасов, Шолц България АД;

Илина Казакова, Екоколект АД;

Румяна Илиева, Енвиреко ЕООД;

Димитър Стоянов, Екометал Инженеринг ЕООД;

Янко Велев, Феникс Гама АД.

АРИ е сред най-активите браншови организации на Българска стопанска камара. Асоциацията се стреми да помогне за създаването на  възможно най-благоприятен правен и пазарен климат, за равнопоставеност на стопанските субекти и условия за лоялна конкуренция в бранша, при стриктно спазване на изискванията на Закона. 

Събира, анализира и популяризира международни добри практики в областта на дейностите с отпадъците, провежда собствени маркетинг и социологически проучвания, за да подпомогне дейността на своите членове в прилагането на екологосъобразни технологии по управление на отпадъците, тяхното оползотворяване и рециклиране.