Предложения за промени в проекта на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 11.07.2011 г., депозираха в Парламента Българската стопанска камара, Българската асоциация по рециклиране, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българска браншова камара „Феникс ресурс", Синдикална федерация „Металици" към КНСБ и Гражданска инициатива на търговците с отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.


Предложения за промени в проекта на нов Закон за управление на отпадъците
Добави мнение