Дата: 02.09.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1391

Социалните партньори се споразумяха за по-малко от половината икономически дейности

Средно със 7,6% ще се повишат минималните осигурителни доходи (МОД) през 2016 г. за икономическите дейности, в които работодателите и синдикатите вече постигнаха споразумения. (вж. таблицата в прикачения по-долу документ).

Документите, внесени в социалното министерство, посочват конкретни стойности за деветте квалификационни групи професии в 39 бранша (от общо 85). По данни на Националния осигурителен институт към април т.г. в тях работят на трудов договор общо 956 075 души.

Социалните партньори са се договорили за още две икономически дейности – „Горско стопанство“ и „Хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска и операторска дейност“, но точните данни за тях все още не са огласени.

Засега най-голям е скокът в праговете за заетите в производство на мелничарски и нишестени продукти – 17,9%. Там средният МОД се увеличава с повече от 100 лв. Сериозен е ръстът също при пощенските и куриерските дейности – 13,7%. Въпреки това обаче там средният праг догодина ще бъде едва 424 лв.

Двуцифрени са увеличенията също в производствата на дървен материал и мебели, на изделия от слама, на хартия и картон, на електрически съоръжения, както и във всички видове строителство.

Постигнатите споразумения обхващат по-малко от половината икономически дейности, за които се определят осигурителни прагове.

Засега не се очаква договореност между социалните партньори в сферата на производството на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води. Вчера Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки разпространи становище, в което аргументира отказа си да приеме исканията на синдикатите за ръст през следващата година.

В същото време, работодателите са приели изцяло синдикалните предложения в икономическите дейности „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти“, „Производство на готови храни за животни“ и „Производство и преработка на месо от домашни птици“.

Социалните партньори в икономическите дейности, за които все още няма постигнато съгласие, имат възможност да се договорят до 10 септември. След тази дата социалният министър ще реши дали да упражни правото си за административно увеличение на праговете в дейностите без споразумения. БСК ще настоява за нулев ръст на МОД в секторите без споразумения.

***

ВСИЧКО ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МОД-2016 ВИЖТЕ ТУК