Дата: 02.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1545

До края на 2015 г. ще бъдат открити Център за дуално обучение по мехатроника и автоматизация в град Смолян и Бизнес център за насърчаване на инициативите между български и гръцки предприемачи в град Кърджали

 

Селектиране на иновативни бизнес идеи на млади предприемачи, над 200 обучени по предприемачество и разработване на повече от 100 бизнес плана са само част от резултатите от успешно приключилия двегодишен проект TRIGGER - Tранснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачеството”.

Постигнатото в рамките на проекта бе представено на заключителна пресконференция в Пампорово, с участието на представители на Българската стопанска камара, Министерството на икономиката на Република България, Областна управа – Смолян и Министерството на вътрешните работи на Гърция - водещ партньор по проекта.

И двете страни отчитат сътрудничеството си като ползотворно. Отчетено бе, че са осъществени пакет от действия, чиито краен резултат е интеграция на пазара на труда и повишаване на възможностите за самостоятелна заетост на 200 младежи, завършили висше образование в трансграничния регион на Гърция и България. Една част от преминалите обучение вече развиват идеите си в реален бизнес, а други продължават да обменят опит и да търсят консултации от експертите. Най-добрите бизнес планове бяха отличени в реализирания в рамките на проекта конкурс „Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г.“, за изпълнението на бъдещите дейности по консултиране и обучение са изградени Център за дуално обучение по мехатроника и автоматизация в град Смолян, Бизнес център за насърчаване на инициативите между български и гръцки предприемачи в град Кърджали и виртуална школа за стартиращи предприемачи (б.р.: виртуалният инструмент все още е в процес на разработка).

Благодарение на проекта се срещнах със сегашния ми бизнес партньор, с който заедно развихме идеята за пречиствателни канали на дъждовната вода. Той живо се интересува от екология, а аз от архитектура.  Благодарение на общите си интереси създадохме тази иновация, която за първи път ще се внедри в Гърци”, споделя 35-годишната архитектка Стела Папаполихроно, която спечели почетното първо място от гръцка страна в конкурса “Най-добър стартиращ млад предприемач за 2015 г.”

В рамките на проекта са изготвени и проучвания за спецификите и тенденциите на пазара на труда в областите Хасково, Благоевград и Смолян. Анализите са осъществени от Министерство на икономиката на РБ и са връчени на областните управители. В тях са проследени възможностите за развитие на нов бизнес, направен е анализ на професиите, от които регионите имат нужда и са дадени специални препоръки за развитие.

Областна администрация Смолян ще положи всички усилия за подобрение на бизнес средата в областта. За нас е изключително трудно да задържим именно младите хора в региона, благодарение на направения анализ и новия бизнес център за дуално обучение, се надяваме заедно да подобрим средата и да задълбочим партньорството си, както с българските институции, като Министерство на икономиката и Българска стопанска камара, така и с гръцките партньори, с които може да ръзвиваме и занапред съвместни инициативи”, каза по време на заключителната пресконференция заместник-областният управител Зарко Маринов.

Партньорите от гръцка страна също отчитат проекта като успешен. В градовете Серес, Драма и Александруполи успешно работят местни центровете за консултация на млади предприемачи. Над 200 души са се възползвали от семинари и обучения, а над 100 от тях са разработили самостоятелни бизнес планове.

За мен най-големият успех са софтуерните инструменти, които предоставя проекта. В тях всеки може да тества уменията си, да се обучи безплатно, да бъде консултиран, да се възползва от леснодостъпно ноу хау и да комуникира с най-различни хора. Тези инструменти са разработени в рамките на проекта, но могат да се ползват и след изтичането му, именно в тях и в идеите, които се превръщат в работещ бизнес, се открива устойчивостта на общия ни труд”, каза Анастасиос Захаридис – водещ партньор от Министерство на вътрешните работи – Гърция.

Всички участници споделиха, че ще продължат своите инициативи за  обмен на квалифициран персонал и подобряване на конкурентоспособността на икономиката, като основа за устойчивото и жизнеспособното развитие и засилването на регионалното сближаване в трансграничния регион.

Основен генератор на бъдещите съвместни дейности ще са създадените регионални структури, чрез които ще се подкрепи изграждането на клъстери и мрежи с оглед  практическото насърчаване на предприемачеството и самонаемането, активното използване на местния научен потенциал, споделиха представителите на Българска стопанска камара, на Министерството на икономиката и на Българската асоциация по мениджмънт. Така ще се създадат обективни и устойчиви предпоставки  за ефективно включване в пазара на труда на завършилите висше образование млади хора, като се избягва миграцията на младите хора.

Планирани са за съвместно разработване и няколко нови българо-гръцки проекта, които да позволят на регионалните власти, на експертите, на учените и на работодателите, да подкрепят всички предприемчиви млади хора, които могат да дадат своя принос за нарастване на иновативния потенциал на регионите и за преодоляване на младежката безработица.