Дата: 20.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1338

Днес, 20 януари 2016 г. Стопанска камара – Монтана, проведе Общо отчетно-изборно  събрание.

Общото събрание на камарата избра нов 7-членен Управителен съвет, и двучленна Ревизионна комисия.

За председател на УС на Стопанска камара - Монтана бе избрана Мая Григорова – управител на фирма „Мидела“ ООД – гр. Монтана. За председател на Ревизионната комисия Петър Върбанов – управител на фирма „Петромел 1“ ООД – гр. Лом.

Общото събрание на камарата определи целите и насоките пред организацията за следващия петгодишен период и бяха утвърдени ново приетите фирми.

В заседанието на камарата участваха Петър Денев - главен секретар на Българска стопанска камара и Атанас Бойков - експерт "Регионални организации".