Дата: 12.05.2016

Източник: news.bg

Прочетено: 1762

Бонус „присъствие” за младите работници са въвели някои от работодателите в Смолян и областта.

Бонусът се дава на млади работници, които цял месец са били на работните си места без прекъсване, разказа по време на работна дискусия на тема „Демографската ситуация в България – изчезващ вид ли са младите предприемачи” инж. Иво Царев, председател на Регионалната стопанска камара в Смолян.

Бонусът се изразява в 100 лева над работната заплата при присъствие цял месец. Работодателите са били принудени да го въведат заради липсата на дисциплина сред младите. Основен проблем, освен липсата на трудова дисциплина, образование и квалификация, е липсата на разбиране, че трудът е ценност, че посредством труд можеш да живееш по-добре. Това разбиране сред младите липсва, констатираха експерти.

Сред проблемите на Смолянска област, която била сравнима с Видинския регион, станал печално известен с прозвището „северозападнала България”, инж. Иво Царев коментира някои демографски показатели в региона, които създават тревога сред работодателите. Според последни данни на регионалната статистика за десет години населението на Смолянска област е намаляло с 10 хиляди души или с 15%.

През последните две години е тревожещ ръстът на намаляване на населението от 2% и през 2014 г., и 2015 г. Инж. Царев констатира, че в унисон с данните от цялата страна се увеличава коефициентът на обща смъртност. „През 2015 изселените от област Смолян са 2 727, от които 1 026 в чужбина и 1 701 в рамките на страната”, коментира още инж. Царев.

Той обясни, че повечето млади започват да учат или средно, или висше образование в чужбина, след като и родителите им са се установили вече там. „Ние си мечтаем те да се върнат, когато се пенсионират, но засега няма такива тенденции”, коментира още той.
Инж. Царев отбеляза, че над 40 % от напускащите региона са в трудоспособна възраст между 20 и 39 години, следват преселващите се лица на възраст под 20 години, чиито процент достига 24,1 на сто.

Той припомни, че в региона има изграден регионален център по обучение по Мехатроника за подготовка на кадри за машиностроенето и отбеляза, че фирмите изпитват огромни трудности при намирането на специалисти по отношение на машиностроенето.

Царев даде за пример една от фирмите в региона, която работи в автомобилната индустрия. Компанията имала виждания за увеличение на капацитета си, но загубила инвестиции за 14 млн. лв. заради липсата на подготвени кадри.

Именно за да стимулират младите, от Регионалната стопанска камара въвеждат допълнителни точки за проекти, които са подготвени от млади хора и касаещи тяхната реализация. Посредством семинари и със съдействието на бюрата по труда и ВУЗ-овете камарата в Смолян подготвя  млади хора за предприемачи.

Обучението преминава през десет модула, като са осигурени и стипендии за участниците. Най-добрите бизнес планове получават подкрепа и за реализацията си посредством „TRIGGER школа за обучение по предприемачество”. Оказа се, че за трансграничния регион особено важно е изучаването на гръцки език.

Инж. Царев отбеляза, че има много сходство между идеите на нашите млади предприемачи и гръцките. Друг модел, който има успех в региона е аутсорсинга, свързан с програмирането. Според Царев е необходимо да се помисли за курсове по програмиране от 8-ми клас.

„Български инженер по информатика безпроблемно си намира работа на територията на цяла Европа”, коментира още той и изтъкна, че предимството при аутсорсинга са високите нива на заплащане от чуждестранни компании в комбинация с ниските разходи за живот у нас, което дава възможност за натрупване на спестявания.

Инж. Царев бе категоричен, че засега основният интерес от гръцка страна се изразява в изнасянето на производство.