Дата: 09.09.2016

Източник: в. Сега

Прочетено: 983

Близо 4 млрд. лв. в последните 8 години достигат загубите за икономиката на България, бизнеса и обикновените хора от лошата среда за инвестиции, която владее страната. Основните причини за това са слаби и лобистки закони, корумпиран съд, липса на защита на частната собственост и погазване на договорите.

Изводите са направени в изследване за стопанските и фискалните последици от средата за инвестиции в България, представено вчера от икономиста Красен Станчев и екип от експерти. Според изчисленията на авторите става дума за пропуснати частни инвестиции у нас на стойност между 2.8 и 3.9 млрд. лв. Разгледани са 19 случая на "компрометирано управление на закона", наблюдавани в няколко сектора - банки, концесии, енергетика и собственост. Сред примерите са загуби от забавянето на либерализацията на електроенергийния пазар (плюс "Белене" и "Цанков камък"), капитализацията на КТБ, законопроектите "против търговските вериги", забраната за притежание на земеделска земя от чужденци, данък "вредни храни", фалитът на "Кремиковци" и мина "Черно море".

"Сред фрапиращите случаи е забавеното разрешително за добив на полезни изкопаеми, за което "Дънди прешъс" чака 9 години", каза Красен Станчев. Според него загубата за икономиката от това е около 900 млн. лв. От проекта АЕЦ "Белене" икономиката е загубила 1.5 млрд. лв. Промените в закона за търговските вериги от миналата година са довели до поне 250 млн. лв., невлезли в икономиката ни. Нарушения на законодателството има при концесионирането на находищата на минерална вода. В момента се правят промени в управлението на отпадъците, което според Станчев е преразпределение на пазара, водено в полза на една компания.

Сравнителният анализ нарежда България на едно от последните места по повечето показатели спрямо другите страни в Европа. Става дума и за инвестиции, и за злоупотреба със служебно положение на работещите в съдебната система. Добрата данъчна система е единственият плюс на страната ни. Тя осигурява резерви на управляващите в критични ситуации. В сравнение с 2004 г. обаче сега българите плащат 3 пъти повече данъци, подчерта Красен Станчев. 

Най-сериозният проблем според авторите на изследването е, че след рецесията, засегнала цяла Европа, от 2010 г. насам във всички страни има растеж на инвестициите. Изключение от общата тенденция е България. Страната все още се държи на повърхността заради натрупаните инвестиции преди кризата, простата и прозрачна данъчна политика и общите ползи от пазара на ЕС. 

От различни международни индекси става ясно, че политическият риск в България е доста по-голям от този в държавите, с които тя би могла да се сравнява - като Румъния и Чехия. По готовност на държавната администрация и политическите структури да обслужват частни интереси се доближаваме до Русия и страните от бившия СССР, далеч от държавите в ЕС. На челните позиции са Дания, Германия и Великобритания.