20.10.2016

Агенцията по заетостта въвежда нов подход в работата с продължително безработните. Очакванията са в края на годината броят им да намалее с поне 2%.

Ангел Ангелов, зам.-главен директор в Агенцията по заетостта обясни пред Радио София, че в основата на този подход е индивидуалният подход към всеки.

При продължителна безработица (повече от 12 месеца) някои от хората са демотивирани, обезкуражени, някои не търсят активно работа. В такива случаи трудовият посредник определя конкретните и най-подходящи действия, с които да се помогне. Именно тази индивидуална среща и работа е новото, върху което се акцентира в последните месеци, поясни Ангелов.

В зависимост от конкретните потребности, трайно регистрираните в бюрата по труда получават услуги по мотивиране, професионално консултиране и ориентиране, насочване и включване в различни форми за информиране и консултиране, включително с психолог и/или кейс-мениджър, в ателие за търсене на работа, информационни дни, трудови борси и други. Успоредно с това продължително безработните лица получават препоръки и подкрепа от трудовия си посредник за преодоляване на пречките при търсенето и намирането на подходяща форма на обучение или работа.

Дата: 20.10.2016

Източник: БНР

Прочетено: 2094