Дата: 26.10.2016

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

Прочетено: 1172

Това показа последният доклад на Световната банка Ease of doing business 2017г.

България се нарежда на 39 място в света от общо 190 държави по условия за правене на бизнес. Това показа ежегодната класация на Световната банка Ease of doing business. Последният доклад, оценяващ условията за правене на бизнес в страните по света по 10 подиндикатора, беше публикуван на 25 октомври, а резултатите в него традиционно отразяват  условията за правене на бизнес по данни, актуални към средата на годината, в която е публикуван докладът. Резултатите в тазгодишното издание Ease of doing business 2017 са актуални към 1 юни 2016.

Десетте подиндикатора, които формират и общия резултат и класиране на дадена страна в доклада на Световната банка, включват условията за: стартиране на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, достъп до електричество, регистриране на собственост, достъп до кредит, защита на миноритарните инвеститори, плащане на данъци, търговия с чужди страни, влизането в сила на договори и закриване на бизнеса при банкрут.

Последната класация на Световната банка отрежда на страната ни 39 място спрямо 37 през миналата година, като по този начин България изпада във втората група страни по условия за правене на бизнес (39 до 76 място).

Най-силно е представянето на България по подиндикаторите защита на миноритарните инвеститори(13 място в световен мащаб), търговия през границите (21 място) и достъп до кредит(32 място).

Най-много назад в класацията ни дърпат подиндикаторите за достъп до електричество (104 място), плащане на данъци(83 място) и стартиране на бизнес (82 място).

Все пак единствената реформа у нас, отчетена в доклада на Световната банка спрямо последното му издание, е именно в улесняването на достъпа до електричество.

Сравнение на позицията на България спрямо други страни от Централна и Източна Европа показва, че в класацията оставаме зад Полша(24 място), Чехия(27 място), Словакия(33 място) и Румъния(36 място). За сметка на това изпреварваме Унгария(41 място) и Гърция(61 място).

В световен мащаб най-лесно се прави бизнес в Нова Зеландия, Сингапур, Дания, Хонконг и Южна Корея. В топ 10 са още икономиките на Норвегия, Великобритания, САЩ, Швеция и Македония.

На дъното на класацията са икономиките на Сомалия, Еритреа, Либия, Венецуела и Южен Судан.