Дата: 10.03.2017

Източник: Агенция Стандарт

Прочетено: 997

Нова дигитална платформа ще улесни комуникацията между бизнеса и администрацията и ще помага на фирмите да намират нови партньори в чужбина.

Нова дигитална платформа ще улесни комуникацията между бизнеса и администрацията и ще помага на фирмите да намират нови партньори в чужбина. Това стана ясно на среща на зам.-министъра на икономиката Любомир Ганчев с представители на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП, ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и представители на Министерството на икономиката и Министерството на туризма.

Целта на срещата бе представяне и обсъждане на нова дигитална платформа, чието изпълнение е възложено от ИАНМСП, за улесняване на комуникацията между бизнеса и администрацията в лицето на ИАНМСП и на Министерството на икономиката, както и на служителите от Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в чужбина.

Обсъждането на проекта цели от него да се извлекат максимални ползи за бизнеса и за малките и средните предприятия в България. Целта на създаването на платформата е съдействие на бизнеса от ИАНМСП и задграничните представители на министерството по търговско-икономическите въпроси в посока по-голяма публичност и достъпност на предлаганите услуги.

Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП, доразви идеята и заяви, че агенцията се променя, и че тя наистина ще помага в реално време на българския бизнес да се развива успешно в условията на изострена глобална конкуренция и резки конюнктурни обрати на световно и местно ниво.

Бизнесът в лицето на присъстващите работодателски организации подкрепи тези стъпки за подобряване видимостта на работата на ИАНМСП и СТИВ и изрази желанието си да участва с предложения за създаването на електронна платформа за комуникация между агенцията и СТИВ.

Уеб платформата ще бъде високотехнологична система за подпомагане работата и развитието на малките и средните предприятия, както в България, така и в чужбина. В нея ще има единен централизиран дигитален информационен регистър за работещите фирми. Чрез платформата ще се предоставят технологични инструменти за осигуряване на повече пазари и по-голям ръст на износа на компаниите. Тя ще включва категоризиране на българските малки и средни предприятия по вид индустрия, големина, произвеждани стоки и услуги, капацитет, пазари на реализация, индустриална сертификация. Ще бъдат създадени профили на българските малки и средни предприятия и на съществуващите и потенциални бизнес партньори. Ключова роля ще има обратната връзка от инвеститори за сключени и изпълнени сделки, референции за качество на изпълнените договори.

Българските търговски представители в чужбина ще имат постоянен достъп до централизирания дигитален информационен регистър на българските малки и средни предприятия, от всяка локация и от различни мобилни устройства.

Всеки ще има технологична обезпеченост за автоматично известяване при потенциален интерес към компания, както от България, така и от чужбина. Фирмите ще бъдат мотивирани чрез предоставяне на възможност за автоматизирано управление на връзките с външни фирми и автоматизирано известяване на конкретен търговски представител за възможност за бизнес в даден регион, индустрия и държава.