Маркетингови проучвания на българския и чужди пазари, и пазарен достъп

Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Прочетено: 3165