Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Център "Външноикономическо сътрудничество":

  • Адрес: София 1527, ул. Чаталджа 76
  • Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
  • Факс: 02 987 26 04
  • e-mail: ierc@bia-bg.com
  • web: www.ierc.bia-bg.com

Лице за контакт: Веселин Илиев - главен директор

Прочетено: 3825