Дата: 24.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1264

По време на Международната конференция “Занаятчийството в Югоизточна Европа след 20 години работа по проекта на Занаятчийска камара Кобленц - възможности, потребности и перспективи пред малките и средни предприятия и техните организации”, Българска стопанска камара беше удостоена с две почетни грамоти за специални заслуги и дългогодишно успешно сътрудничество със Занаятчийска камара Кобленц и Балканското бюро.

Първата грамота е за цялостен принос на БСК в процеса на издигане на ролята и значението на модерните занаяти и малките и средни предприятия в България и на Балканите.

Втората е специално за екипа на Дирекция “Международни организации и програми към БСК”, с главен директор Бранимир Ханджиев. С нея Балканското бюро и Занаятчийска камара Кобленц благодарят за всеотдайността им при реализиране на целите и лоялното сътрудничество в процеса на издигане ролята и значението на модерните занаяти.

БСК е дългогодишен партньор на Занаятчийска камара Кобленц и Балканското бюро по редица проекти, главно в сферата на дуалното образование и внедряване на добрите практики от него в България. Признанието е стимул сътрудничеството да се задълбочи и съвместните дейности да станат още по-устойчиви във времето.