12.05.2015

Кръгла маса по темата „Дуалното обучение на Балканите – визия и отговорност пред бъдещото поколение!“ с участие на експерти по професионално обучение и образование и работодателски организации от 10 балкански страни, Германия, Австрия и Швейцария ще се проведе в София, хотел Хилтън, на 12 май, вторник, от 13.30 часа, в зала Мусала.

Кръглата маса се организира от Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие в рамките на проект Западни Балкани, реализиран от Занаятчийска камара Кобленц, Германия, и финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие.

Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие от години работи в областта на професионалното обучение в Югоизточна Европа и повишаването на ролята на организациите на микро- и малките предприятия в него. В рамките на неговите проекти в региона бяха проведени поредица от обучения, главно в сферата на продължаващото обучение и допълнителната квалификация, и беше направен обстоен анализ на системите за професионално обучение и квалификация на Балканите.

С оглед на очертаващата се трайна тенденция в Балканските страни към увеличаване на дела на практическото  обучение на учениците и преминаване към различни форми на дуално обучение, Балканското бюро пое инициативата за осъществяване на активен обмен на опит между страните от региона, както и със страни с утвърдени, успешно функциониращи системи на професионално обучение като Германия, Австрия и Швейцария, който да подпомогне и ускори този процес.

В тази връзка на 12.05.2015 г., вторник от 13.30 часа в зала „Мусала” на хотел Хилтън в София ще се проведена Кръгла маса под надслов „Дуалното обучение на Балканите – визия и отговорност пред бъдещото поколение“. В дискусията ще вземат участие експерти в областта на професионалното обучение и образование, както и партньорски работодателски организации от Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Румъния и Черна гора. Гости на събитието ще бъдат и представители на посолствата на Германия, Австрия и Швейцария в София, които осъществяват пилотни проекти в тази област, както и представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Агенцията за професионално обучение и образование както от България, така и от балканските страни.

***

Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие

Емил Василев
Изпълнителен директор

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса на тема „Дуалното обучение на Балканите – визия и отговорност пред бъдещото поколение!“