Дата: 21.04.2017

Източник: news.bg

Прочетено: 924

Планът за електронно управление на Европейската комисия (ЕК) за периода 2016-2018 г. предвижда свързване на търговските регистри на страните членки до края на тази година. Това каза по време на кръгла маса "Национални приоритети в развитието на е-управлението" евродепутатът Владимир Уручев от Групата на европейската народна партия (ЕНП).

Той отбеляза, че според плана на ЕК предстои разширяване и интегриране на националните портали за контакт между граждани и публична администрация в единен информационен портал на Европейския съюз (ЕС) и ускоряване на прехода на досегашния вид обществени поръчки към изцяло електронни такива.

Уручев обясни, че процесът за изцяло електронни обществени поръчки е стартирал през 2014 г. и трябва да бъде завършен през 2018 година. По думите му заложената европейска рамка ще получи българско развитие благодарение на създадената преди пет месеца Държавната агенция за електронно управление.

Владимир Уручев изтъкна, че идеята за тази кръгла маса е дошла от хората и бизнеса, които разбират какво е електронно управление и които знаят колко е важно то да се случи в нашата страна. По отношение на европейската рамка той обясни, че страната ни вече има структурите, по които трябва да работи за достигане на целите на електронното управление.

"Живеем в ерата на дигиталния свят. Дигиталните технологии и интернетът навлизат в нашия живот във всички области. Очевидно е, че в тази област трябва да бъдат изградени правила", коментира той.

Европейската комисия е приела стратегия за изграждане на единен дигитален пазар през 2015 година. Трите направления, в които се движи изграждането на този електронен пазар, са по-добър достъп до онлайн продукти и услуги за индивидуалните потребители и бизнеса, хармонизирани правила за онлайн продажби.

"Осигуряване на защита на потребителите при дигитална търговия на база на задължителните за ЕС договорни правила за продажба на стоки. Премахване на практиките на блокиране на достъп или на предлагане на един същ продукт, така нареченото премахване на така нареченото блокиране заради географско местонахождение. Ефективна защита срещу злоупотреби с авторски права за комерсиална цел, намаляване на административната тежест върху бизнеса възникващо от различните ДДС режими между отделните държави членки, включително въвеждане на облекчение за стартиране на малък бизнес за електронна търговия", посочи Владимир Уручев.

Второто голямо направление е развитие на модерни дигитални мрежи и иновативни услуги.

"Тук влизат реформа на съществуващите правила на далекосъобщенията, разпределение на честотния сектор и въвеждане на търговски пазарни правила. Все още България има проблем заради използване на този спектър за военни цели. Реформа на директивата за аудиовизуални медийни услуги, цялостен анализ на ролята на онлайн платформите, включително незаконното съдържание в интернет. Преглед на директивата за правото на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации. Създаване на договорно публично частно партньорство по киберсигурност, поощряване на инвестициите за високоскоростни, широколентови мрежи", уточни евродепутатът.

Третото направление е увеличаване на потенциала за растеж на дигиталната икономика на ЕС. Тук са предвидени инициативи за собствеността на данните, свободно движение на данни в ЕС, услугите в облак, създаване на европейски компютърни услуги в облак, приемане на план за стандарти в областта на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и нов план за действие за електронно управление, което в момента се обсъжда.

"ЕП излиза с препоръки към държавите членки, които също го обсъждат", коментира той.

Според Уручев обществените услуги възприемат новите технологии в различна степен. Той констатира, че за съжаление всяка държава членка тръгва от различно ниво и различно виждане за това кои услуги могат да станат електронни и затова е необходима тази обща европейска система за електронно управление. Владимир Уручев коментира, че само в 48% от случаите, когато публичната администрация има дадена информация, след това я използва повторно. По думите му за администрацията тази информация е мъртва.

"Затова ЕК стартира пилотен проект за предоставяне на предприятията и гражданите на дадена конкретна услуга, която изисква събиране на много документи да се извършва само и единствено на едно място, тоест да има една точка за контакт с администрацията", каза още той.

"В България гражданите очакват нещо да се случи по отношение на електронното управление. Това би следвало да се случи по един контролиран начин, за да има доверие към тези услуги", каза още той. Уручев допълни, че единен общоевропейски многоезичен портал, който да осигурява партньори за бизнеса и за туризма, би бил много полезен.

Ева Майдел, евродепутат от Групата на европейската народна партия, направи видео обръщение. В него тя отбеляза, че с нарастването на кибератаките по света, сигурността на мрежата и дигиталната инфраструктура са много по-важни, отколкото са били досега.

"Оперативна съвместимост, еднократност, практичност, надеждност и защитеност на онлайн услугите на администрацията са онези елементи, които допринасят за това гражданите да се възползват истински и ползотворно от електронното управление", заяви Майдел.