Дата: 31.08.2017

Източник: ТИК - Бургас

Прочетено: 976

Проектът на Търговско индустриална камара – Бургас (член на БСК) “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН  РАЙОН“ е един от финалистите за наградите RegioStars за 2017 г., ежегоден конкурс за най-вдъхновяващите и новаторски регионални проекти в Европа, подпомогнат от фондовете на политиката на сближаване на ЕС. 

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ (CCI No: 2007CB16IPO008) от Търговско индустриална камара – Бургас, в качеството й на водеща организация, в партньорство с Търговско промишлена палата – Къркларели, Турция. В рамките на изпълнението на проекта (2013-2014 г.) бяха извършени анализи на състоянието на пазара на труда и ролята на жените в двата трансгранични района и се създадоха предпоставки за стимулиране на предприемачеството сред жените, както и за насърчаване на принципа на равенство между половете.

Проектът на Търговско индустриална камера-Бургас е отличен в категория 3: „Овластяване на жените и активно участие“ . Церемонията по награждаването ще се състои в Брюксел във вторник,  10 октомври, 2017 по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

За повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/