Дата: 18.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 7603

Напредъка по проект „Индустрия 4.0 и предизвикателствата пред здравеопазването – немският опит, практики и пилотни решения“ обсъдиха на работна среща партньорите по проекта. В срещата, която се проведе в БСК, участваха Петър Денев – заместник-председател на БСК, Добри Митрев – заместник-главен секретар на БСК, Кирил Желязков – главен директор в БСК, Павлинка Добрилова и проф. д-р Ралица Златинова-Велинова – филиал на Медицинския университет във Враца, Спаска Петрова – Сдружение „Нов път“-Враца, доц. д-р Мария Трифонова и проф. д-р Русанка Ковачева – Медицински университет-София, Евгений Иванов – Евроконсулт България АД, и др.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Конрад Аденауер“ – България, а целта е създаване на възможност за изграждане на научно-изследователски център в гр. Враца, тясно специализиран в сферата на ендокринологията.

Участниците в срещата обсъдиха актуалните проблеми около изпълнението на проекта и набелязаха необходимите стъпки за успешната му реализация.

Беше решено следващата работна среща на екипа по проекта да се проведе в началото на месец октомври.